Изберете страница

Връщане на стока

Връщане на стока

1.Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. Можете да използвате  единния формуляр за отказ от договора, да попълните в свободен текст контактната форма на сайта, или да изпратите e-mail. Информация за упражняване на правото на отказ (връщане на стока) е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

2.  Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
2.1. за доставка на стоки, изработени или доставени с изрична поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2.2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
2.3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и не могат да бъдат върнати;
2.4. Монтирани, надраскани, изкривени продукти и такива със следи от употреба.

Транспортните разходи за връщане на стока (или замяна) са за сметка на клиента, освен в случаите когато:
-получената стока явно не съответства на заявената в поръчката;
-грешката е настъпила в резултат на наша вина;

3. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.  ЕЛГРУП ООД не носи отговорност при попълнени неверни данни по време на регистрация, както и във формулярите за възстановяване на суми, от които може да произтече забавяне на срока за възстановяване или възникване на други неудобства за клиента.
4. Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
5. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН подадено по електронен път. Единен формуляр

6. Адресът за връщане на стоките е: гр. Плевен, ул. Крали Марко №11, Елгруп ООД – интернет магазин . Връщането се допуска при следните условия:

6.1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от „Елгруп“ ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката.

6.2. Стоката е в добър търговски вид. Задължително в оригинална опаковка, с оригинални етикети. Пратката трябва да е придружена от оригиналните документи, издадени от „Елгруп“ ООД – поръчка (стокова разписка), касова бележка и гаранционна карта