Изберете страница

Аварийно осветление

Аварийно осветление бива две категории, които осигуряват светлина при прекъсване на захранването. Аварийно евакуационно осветление – позволява безопасно излизане на хората чрез осигуряване на подходящо осветлени и посока към евакуационните маршрути. То трябва да е достатъчно силно, за да насочва хората към изход за целия период от време, необходим за евакуация на всички обитатели на сградата. Дежурно осветление – монтираното осветление е в режим на готовност, така че нормалните операции да могат да се възобновят в случай на прекъсване на захранването. Примери за помещения, които биха имали нужда от този тип осветление, са операционните зали, лаборатории, производствени цехове и др. Дежурнота осветление трябва да осигурява 100% от нормалните нива на осветление. Този тип осветление не се използва често и не е със законово изискване.

Показване на 5 резултата