Изберете страница

Дефектнотокови защити

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ (residual current device – RCD) са електрически апарати, който се поставят в електрическите табла на апартаментите и сградите. Основното им предназначение е да намалят риска от поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек). Целта на дефектнотоковите защити е да изключат веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека.

Дефектнотоковите защити биват няколко типа:

  • Tип АС – за приложение във вериги без наличие на хармониции или пулсиращи съставки на постоянен ток.
  • Тип А – за приложение във вериги, „замърсени“ с хармониции или пулсиращи съставки на постоянен ток, с преобладаващи консуматори като компютри, изправители, луминисцентно осветление и т.н.

Основните параметри на ДТЗ са номиналният ток (A) и максималният ток на утечка (mA). За жилищни и офис сгради, обикновено номиналният ток е 16 A, 25 A или 40 А в зависимост от консуматорите, които захранва. Токът на утечка винаги е максимум 30 mA. Предлагат се и ДТЗ за 500 mA и 300 mA, но те се използват предимно за намаляване на риска от пожар и обикновено се свързват към главния предпазител.

Цена

Показване на 1–16 от 19 резултата