Изберете страница

Непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS

Непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS – осигуряват аварийно захранване с електрически ток, в случай на планирано прекъсване или авария в електрическата мрежа. UPS устройствата осигуряват мощност за кратко време, докато се възстанови захранването или бъдат изключени съоръженията, които се захранват.

UPS продуктите които предлагаме са с line-interaktive технология. Тази технология следи захранването от мрежата, и при прекъсването му от 4∼6 милисекунди прехвърля към резервно захранване (батерия). Така предпазва уредите от най-честите проблеми със захранването, срещани в мрежата. Също така UPS line-interaktive следи нивото на напрежението и балансира под и над него.

 

Показване на 6 резултата