Изберете страница

Катодни отводители

Защита от пренапрежение и мълнии с катодни отводители

Защитата на съоръженията срещу пренапрежение може да бъде:

  • колективна (в главни и второстепенни разпределителни табла)
  • индивидуална (във всяко крайно табло).

Катодният отводител действа като вентил. Той е затворен (с висок импеданс), когато напрежението е нормално (U = Un). Или се отваря (проводимо) в случай на пренапрежение. Какво се случва, когато основното напрежение надвишава „максималното непрекъснато работно напрежение“ (Uc на катоден отводител) ?
– Претоварването се отвежда директно към земята. По този начин пренапрежението е понижено до неразрушаваща стойност за електрическата инсталация, която е свързана успоредно. След определен брой удари, в зависимост от техния интензитет, варисторът ще даде късо съединение и трябва да бъде заменен. Информацията обикновено се подава чрез механичен индикатор.

Избор на катоден отводител

  • Катоден отводител Тип 1 – използва се при наличие на изградена система за мълниезащита. Може да отведе токова вълна с параметри: 10/350μs за Iimp, но задължително се комбинира с Тип2.
  • Катоден отводител Тип 2 – използва се при липса на изградена система за мълниезащита. Може да отведе токова вълна с параметри: 8/20μs за Imax и да осигури ниво на защита по напрежение Up ≤ 1,5kV.
  • Катоден отводител Тип 2 – използва също така и в комбинация с Тип 1 тъй като остатъчното пренапрежение на Тип 1 е Up>1,5kV, което е опасно за електроуредите. Важно е да се знае че електроуредите са защитени до 10м от катодния Тип 2 т.е. това e дължината на кабела от катодният до защитавания консуматор. За консуматори, отдалечени на повече от 10м трябва да се инсталира втори катоден Тип 2.
  • Катоден отводител Тип 1+2 – комбинация от Тип 1 и Тип 2. Може да отведе токова вълна 10/350μs и 8/20μs и едновременно с това да осигури остатъчно пренапрежение Up ≤ 1,5kV.
  • Катоден отводител Тип 2+3 – комбинация от Тип 2 и Тип 3. Може да отведе токова вълна 8/20μs и 1.2/50μs, като по този начин осигурява много ниско ниво на остатъчното пренапрежение.

Показване на 7 резултата