Изберете страница

Електромери, Токови трансформатори

ЕЛЕКТРОМЕРИ – енергийни измервателни уреди, предназначени са за измерване на консумираната електроенергия за бита и търговски обекти (сградни и промишлени приложения). Номиналният ток може да бъде фиксиран или регулируем от токов трансформатор.

ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ – намират широко приложение за следенето на тока в електропреносната мрежа. При измерване, първичната намотка се свързва последователно във веригата, по начина, по който се свързва амперметърът за измерване силата на електрическия ток. Във вторичната верига на трансформатора се включва токовата верига на измервателния уред.

Показване на 15 резултата